Provozní řád

 • Golfový simulátor je přístupný v provozní době a to vždy po nahlášení obsluze provozovatele.
 • Spuštění simulátoru provádí obsluha po kontrole rezervace nebo případně pokud čas nebyl nikým rezervován.
 • Vstup do prostor simulátoru je povolen pouze v suché a čisté sportovní obuvi, používání golfových bot se spikes není povoleno.
 • Pro trénink a hru jsou k dispozici míče provozovatele, vlastní míč je možno pro hru použít pouze pokud je nepoškozený, čistý a bez reklamního potisku, hra drivingovým míčem není možná.
 • Vstup do prostoru hracího podia golfového simulátoru je možný pouze pro právě hrajícího hráče, z důvodu vlastní bezpečnosti hráčů není přítomnost na hracím podiu více hráčů možná.
 • Děti mladší 15-ti let mají hru na golfovém simulátoru povolenu pouze v přítomnosti osoby starší 18 let, výjimečně pak se schválením provozovatele.
 • Kouření není v prostoru golfového simulátoru povoleno – prostor pro kouření vyhrazen v odvětrávané místnosti v předsálí golfového simulátoru.
 • Vstup na hrací podium golfového simulátoru s jídlem a nápoji není povolen.
 • Hra s jinými nástroji, než nečistot zbavenými golfovými holemi není povolena.
 • Hráč má právo na hru v rezervovaném čase. V případě zpoždění bez předešlé informace provozovateli, má hráč právo na prodlení v délce 10 minut, poté je jeho rezervace zrušena.
 • Hráč je povinen ukončit hru nejpozději v celou hodinu rezervace, dohrávání po rezervovaném čase je možné pouze po dohodě s hráčem s rezervací na další hodinu nebo po dohodě s obsluhou v případě, že další hodina není nikým rezervována. Nejmenší účtovaná jednotka provozovatelem je v tomto případě čtvrt hodiny.
 • Hra bez předchozí rezervace je samozřejmě možná, pokud je zařízení momentálně bez zarezervovaných časů a to až do dalšího rezervovaného času.
 • V případě úrazu nebo zdravotních problémů hráč informuje obsluhu provozovatele.
 • Předpokládá se, že hráči během hry i mimo ni budou v prostorech golfového simulátoru dodržovat zásady slušného chování a golfové etikety.
 • V případě vážných porušování Provozního řádu, poškozování majetku provozovatele či chování, které se zásadně neslučuje s golfovou etiketou, můžou být hráč nebo i celá skupina hráčů obsluhou provozovatele vyloučeni ze hry bez náhrady.

PROVOZNÍ ŘÁD JE PLATNÝ OD 1. 10. 2014
Za provozovatele : Ing. Jan Kaláb